tech jump

Przemysław Godyń (left) learned developing for iOS from Maciej Walczyński